POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Introducere

TIME VAULT SRL (în continuare „TIME VAULT SRL”) este o persoană juridică română de drept privat, cu sediul situat în municipiul București, 218 Calea Floreasca, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/21793/2021, C.U.I. 45348880

Prin prezentul document, se dorește informarea clienților si potențialilor clienți cu privire la natură și scopul pentru care colectăm și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea , persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază , drepturi reglementate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”), iar noi, în calitate de operatori, reconfirmăm angajamentul nostru de a prelucra datele dumneavoastră personale cu bună credință , în mod legitim, echitabil și transparent, în vederea îndeplinirii scopurilor menționate în prezența Informare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de client/ potențial client (denumit în continuare " persoană vizată "), au fost furnizate către TIME VAULT SRL la dată încheierii cumpărării unor ceasuri de lux, etc. și /sau la dată formulării unei cereri prin care se solicită prestarea unor servicii de evaluare , respectiv pe parcursul derulării contractelor, fie prin prezența dvs. fizică în una din locațiile TIME VAULT SRL, fie prin utilizarea serviciilor oferite online pe site-urile https://eravault.com.  

2 . Persoanele vizate

TIME VAULT SRL prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct si date care sunt generate pe baza acestora precum urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, nume si prenume imputernicit, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria si numarul actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, telefon, fax, adresa de domiciliu/resedinta/corespondenta, adresa de email, date bancare, informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor permise institutiilor de credit in conformitate cu cerintele legale si orice informatii privind o persoana fizica ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de TIME VAULT SRL, denumite si Persoane vizate, sunt:
- clientii persoane fizice;
- potentiali clienti
- mandatarii (imputernicitii) clientilor persoane fizice/juridice;
- beneficiarii reali ai clientilor persoane juridice;
- reprezentantii legali si asociatii/actionarii clientilor persoane juridice;

 1. Modalitățile de colectare

Accesul la datele cu caracter personal îl dobandim în urmă unei vizite/ inregistrari pe  https://eravault.com/   sau pe aplicatia de mobile , a lansării unei comenzi online , unei cereri de oferta , a unei comenzi date sau ca urmare a prezenței dvs. fizice în agențiile TIME VAULT SRL pentru intocmire de contracte , prelungiri, achitari , facturi, etc .
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru menținerea unei corespondențe sau comunicări cu dvs., pe parcursul derulării relației contractuale, în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor prestate de către societatea noastră , precum și pentru a răspunde cererilor dvs.

De asemenea, am dobândit accesul la datele dvs. cu caracter personal și în situația în care ați consimțit în mod expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către TIME VAULT SRL, respectiv pentru transmiterea de newslettere, informări despre produsele și serviciile noastre ori concursuri/campanii promoționale organizate de către noi, sau împuterniciții noștri , iar TIME VAULT SRL va prelucra datele dvs. în acest scop.

 1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile pentru care TIME VAULT SRL prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate, in mod direct sunt urmatoarele:
- furnizarea de produse si servicii financiare  prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale TIME VAULT SRL, internet, telefon etc.);
- vanzarea produselor obtinute prin prestarea serviciilor financiare
- identificarea persoanelor vizate atât in locatiile fizice ale TIME VAULT SRL, cât si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 
- verificarea clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, prevenirii si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor;
- efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul TIME VAULT SRL;
- centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre noi departamentele si structurile TIME VAULT SRL in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale TIME VAULT SRL care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii financiare);
- contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele/serviciile contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/ functionalitati/ beneficii produse);
- furnizarea de servicii suport pentru solicitarile clientului/persoanei vizate cu privire la: actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atât in locatiile fizice ale TIME VAULT SRL, cât si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
- crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor TIME VAULT SRL , pentru promovarea personalizata/generala de catre TIME VAULT SRL, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor TIME VAULT SRL, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) numai in cazul in ati acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice alta modalitate/formular al TIME VAULT SRL;
- realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje numai in cazul in ati acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice alta modalitate/formular al TIME VAULT SRL;
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile TIME VAULT SRL pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor TIME VAULT SRL;
- arhivarea atât in format fizic, cât si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate TIME VAULT SRL si expediata de TIME VAULT SRL, precum si realizarea de activitati de curierat; 
- solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plângeri/solicitari la care TIME VAULT SRL este parte; 
- realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile TIME VAULT SRL (de ex: declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);
- pentru monitorizarea activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte;
- pentru inregistrarea video/audio din locatiile fizice ale TIME VAULT SRL, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.
- pentru inregistrarea contului de client (nume si prenume,cnp ,email si numar de telefon) in aplicatie , pe site-urile web si transmiterea detaliilor de autentificare aferente contului de client, organizatia noastra prelucreaza datele aferente comunicarii echipei noastre pentru scopul solicitat explicit de dumneavoastra.
- informarea de plata
In cazul in care refuzati prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii devine imposibila pentru TIME VAULT SRL.

5 .Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal 

TIME VAULT SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 1. a) in baza consimtamantului clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale); 
 2. b) pentru executarea unui contract, facturi la care clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale, vanzarea produselor obtinute din operatiunile de acordare de imprumuturi rapide ca de exemplu ceasuri de trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut), sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;
 3. c) in baza unei obligatii legale aflate in sarcina  TIME VAULT SRL (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Reporting Standards”);
 4. d) in baza interesului legitim al  TIME VAULT SRL (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza intreaga retea a TIME VAULT SRL, precum si a tuturor proceselor TIME VAULT SRL, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai  TIME VAULT SRL, indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii financiare din cadrul societatii prin efectuarea managementului relatiei cu  TIME VAULT SRL, analiza si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune TIME VAULT SRL in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiare; acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei financiare; planificarea unei dezvoltari strategice a TIME VAULT SRL; dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor TIME VAULT SRL; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicatii, retea, infrastructura, pagina web), cât si in cadrul locatiilor fizice;

pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa , dupa cum este mentionat in cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

6 .Drepturile persoanelor vizate 

6.1 Dreptul la informare, conform art. 13 și art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III,  respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de TIME VAULT SRL. , potrivit prezentei note de informare.

6.2 Dreptul de acces la date, conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III , respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea TIME VAULT SRL cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea . 

6.3 Dreptul la rectificare, conform art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre TIME VAULT SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.

6.4 Dreptul de a fi uitat, conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III , respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. In cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor societatii, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice. In situațiile reglementate expres de lege (în cazul retragerii consimțământului/în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost nelegală), poate obține ștergerea respectivelor date. 

6.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii conform art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale. In situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III si anume:
a ) dreptul de a obtine datele prelucrate de societate intr-o forma structurata si accesibila;
b) dreptul de a solicita transmiterea datelor de catre TIME VAULT SRL catre un alt operator de date, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

6.7 Dreptul la opozitie, conform art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III ,respectiv dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare. Se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al TIME VAULT SRL (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public, sau al unei autorizări cu care este investită TIME VAULT SRL;

6.8 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, conform art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III , respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si de a solicita analiza individuala efectuata de catre un angajat al societatii.

6.9 Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar conform art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679 , Capitolul III. 
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, conțând datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa domiciliu, etc.), semnată și datată, transmisă la adresa de corespondență a TIME VAULT SRL din Bucuresti , str. Piata Romana nr. 5, Sector 1 ,  respectiv la adresa de email: info@eravault.com
De asemenea, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal website-ul www.dataprotection.ro   – anspdcp@dataprotection.ro , fie în scris, la adresa din București , Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1 și/ sau justiției.
În cazul în care veți adresa o solicitare scrisă , completă și corectă , privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, cerere care permite identificarea persoanei identificate, TIME VAULT SRL va răspunde acestei solicitări în termen de maxim 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor, termen ce poate fi prelungit cu perioada de timp necesară efectuării verificărilor necesare (cel mult încă 30 de zile). TIME VAULT SRL nu va da curs solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile care să permită identificarea persoanei vizate.

TIME VAULT SRL  în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului General privind protecția datelor.

 1. Transferuri de date cu caracter personal si destinatarii acestora 

TIME VAULT SRL poate sa transfere date cu caracter personal in conditiile reglementate de legislatia in vigoare. Astfel, TIME VAULT SRL poate transmite datele cu caracter personal, in vederea prelucrarii, in tara si in strainatate, catre urmatorii destinatari: persoana vizata, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii sai contractuali, autoritati judecatoresti, autoritati publice locale sau centrale, politie, societati bancare, birouri de credit .

 1. Durata prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoara in scopurile pentru care au fost colectate pe toata durata indeplinirii serviciilor financiare. Ulterior incetarii operatiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislatiei in vigoare. Dupa expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.
Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității TIME VAULT SRL, toate punctele de lucru ale TIME VAULT SRL sunt monitorizate video/audio. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zona supravegheată video/audio”.

Durata înregistrărilor video/audio este de 21 de zile, de la data realizării acestora. Acest termen poate fi prelungit cu un termen considerat necesar de către TIME VAULT SRL, pentru perioada necesară pentru protejarea intereselor și drepturilor TIME VAULT SRL în fața unei autorități judiciare sau altei autorități competențe sau în fața clientului.

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat , conform competențelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi ANAF, ANPC, Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, autorități judecătorești , organe de cercetare penală , etc.

 1. Securitatea datelor

Prelucrarea datelor se realizeaza in conformitate cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor prin masuri tehnice corespunzatoare, cu masuri organizatorice adecvate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale. Datele sunt stocate cu un nivel adecvat de securitate, folosind protocoale SSL (Secure Socket Layer) pentru autentificari si operatii si este limitat la anumite adrese IP.

Datele legate de autentficare in contul clientilor sunt stocate pe servere criptate cu algorimi care nu permit decodarea lor.
Luam toate masurile de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele de accesul nedorit intr-un mod cat mai amplu posibil.

 1. Intrebari

Pentru orice nelamurire legata de procesarea datelor cu caracter personal va puteti adresa la :
Adresa : 218 Calea Floreasca, etaj 2, 014473 Bucharest | Romania. Responsabil cu protectia datelor
Email: info@eravault.com 


TIME VAULT SRL

 


________

INTRODUCERE

În această secțiune, cumpărătorul poate citi informații despre compania noastră și termenii și condițiile legale care se vor aplica oricărei tranzacții care va avea loc între părțile implicate.

Este foarte important să citiți și să înțelegeți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a face o achiziție/a plasa o comandă pe site-ul nostru. Dacă există vreun aspect pe care nu îl înțelegeți sau nu îl acceptați, vă rugăm să discutați acest lucru cu un membru al echipei noastre înainte de a plasa o comandă sau, dacă un membru al echipei noastre de vânzări nu este disponibil, contactați echipa noastră de Servicii Clienți prin telefon: +40 757 500 700 sau pe email: info@eravault.com.

Comandând oricare dintre bunurile noastre, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.

 1. DEFINIȚII
 2. Atunci când următoarele cuvinte sunt folosite oriunde în acești Termeni, ele vor avea semnificațiile prezentate mai jos:
  Bunuri: ceasul, accesoriile ceasului sau alte bunuri pe care vi le vindem conform comenzii.
  Comanda: comanda dvs. pentru Bunuri.
  Site, website, site-ul nostru, site-ul: site-ul de pe domeniul https://eravault.com
  Documente: certificatul de garanție original al Bunurilor, care include: (1) numele distribuitorului autorizat care a vândut inițial Bunurile; (2) numărul de serie al Bunurilor; și (3) data vânzării inițiale a Bunurilor. Documentele nu includ manualul de utilizare sau orice documente de service.
  Termeni: termenii și condițiile stabilite în acest document.
  INFO@ERAVAULT.COM Jewelry, noi, noua, a/al/ale noaștra/nostrum/noastre: TIME VAULT SRL (înregistrată în România cu codul unic de inregistrare 45348880).
  Lucru, lucrare: service, recondiționare, înlocuire a bateriei, testare, legături (adăugare sau îndepărtare) și/sau alte lucrări, după caz.
  Zile Lucratoare: alta zi decat sambata, duminica sau sarbatoare legala in Romania.
 3. Titlurile clauzelor nu vor afecta interpretarea acestor Termeni.
 4. Orice referire la text scris include e-mail, mesaje text, mesaje pe whatsapp sau alte platforme. 
 5. Cu excepția cazului în care contextul cere altfel, cuvintele la singular vor include pluralul, iar la plural vor include singularul.
 6. Orice cuvinte care urmează termenilor inclusiv, includ, în special, de exemplu, sau orice expresie similară vor fi interpretate ca ilustrative și nu vor limita sensul cuvintelor, descrierii, definiției, frazei sau termenilor care preced acelor termeni.
 7. CONTRACTUL NOSTRU CU DUMNEAVOASTRA
 8. Bunurile noastre sunt limitate de vârstă. Prin plasarea unei Comenzi pentru Bunuri, declarați că aveți 18 ani sau peste.
 9. Puteți verifica și modifica orice erori doar înainte de a trimite Comanda. Vă rugăm să va luati suficient timp pentru a citi și a verifica comanda dumneavoastră la fiecare pas al procesului de comandă.
 10. Când plasati o Comandă, comanda dumneavoastră reprezintă o ofertă catre noi de a cumpăra Bunurile noastre. Plasarea unei comenzi nu înseamnă că aceasta a fost acceptată automat. Acceptarea noastră a Comenzii dumneavoastră va avea loc așa cum este descris în clauza 2. (d).
 11. Dacă vă acceptăm Comanda, o vom confirma trimițându-vă un e-mail, un mesaj sau telefonic (Confirmare Comandă). Acordul dintre noi va fi format doar atunci când vă vom trimite Confirmarea Comenzii. Dacă orice bun care face parte din aceeași Comandă nu a fost confirmat în Confirmarea Comenzii, acesta nu face parte din respectivul contract.
 12. Toate Bunurile afișate pe site-ul nostru sunt supuse disponibilității. Dacă nu vă putem furniza Bunurile (de exemplu, deoarece Bunurile nu mai sunt în stoc sau sunt rezervate), vă vom anunța prin telefon sau prin e-mail și vă vom anula Comanda. Dacă ați plătit deja pentru Bunuri, vă vom rambursa întreaga sumă în termen de 10 Zile Lucrătoare de la anulare (cu excepția cazului în care suspectăm în mod rezonabil o plată frauduloasă cu cardul, consultați clauza 17).
 13. În unele cazuri, unui ceas ii poate fi montată o curea/închizătoare de la un alt producător decat brandul care a fabricat ceasul.
 14. Toate Bunurile vor rămâne disponibile pentru vânzare pe site-ul nostru web până când plata va fi efectuata.
 15. Toate fotografiile afișate sunt fotografii profesionale originale ale fiecărui ceas. Vă rugăm să rețineți că, deși am depus toate eforturile pentru a afișa produsele cu acuratețe, afișajul dispozitivului dvs. poate reflecta diferite nuanțe de culori, iar produsul poate varia ușor in realitate față de imaginile prezentate. Ambalajul Bunurilor poate diferi de cel afișat în imaginile de pe site.
 16. Nu putem garanta că cutiile și/sau alte ambalaje furnizate sunt autentice.
 17. PRET SI PLATA

Vă rugăm să rețineți că toate valorile din Termeni și Condiții sunt exprimate în RON/EURO și, prin urmare, sunt supuse cursului de schimb curent la momentul tranzacției. Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră de consumator.

 1. Prețul Bunurilor va fi stabilit în Comanda dumneavoastră. Prețurile noastre se pot schimba în orice moment, dar modificările nu vor afecta Comenzile care au fost deja confirmate.
 2. Preturile cotate pe site-ul nostru sunt in RON/EURO. Plățile efectuate în România (în magazin sau transfer bancar) trebuie efectuate către noi doar în RON. Orice rambursare va fi, de asemenea, emisă de noi în RON. Plățile în EURO sunt acceptate numai din afara României (transferuri bancare internaționale).
 3. Prețul cotat include TVA (sau taxă similară pe vânzări) la cota în vigoare, conform schemei de marja de TVA pentru Bunurile second-hand. În cazul în care cota TVA se modifică între data comenzii dumneavoastră și data expedierii, vom ajusta cota TVA pe care o plătiți, cu excepția cazului în care ați plătit deja integral pentru Bunuri înainte ca modificarea cotei TVA să intre în vigoare.
 4. Pretul Bunurilor exclude costurile de livrare. Taxele noastre de livrare vă vor fi notificate și vor fi adăugate la suma totală datorată înainte de confirmarea comenzii. Comanda va fi confirmată, procesată și expediată numai după ce confirmați suma totală (inclusiv costul de livrare).
 5. Este posibil ca unele dintre Bunurile pe care le vindem să fie listate cu un preț incorect. Dacă se întâmplă această situație, vă vom contacta cât mai curând posibil pentru a vă informa despre această eroare. Dacă prețul corect este mai mic decât prețul menționat în comanda dumneavoastră, vom percepe suma mai mică. Dacă prețul corect al Bunurilor este mai mare, vă vom oferi opțiunea fie de a continua Comanda la prețul corect, fie de a vă anula Comanda. Comanda nu va fi procesată până când nu vom avea instrucțiuni clare. Dacă nu vă putem contacta sau nu răspundeți la e-mailul/apelul nostru telefonic în legătură cu prețul, vom trata Comanda ca fiind anulată, vă vom anunța prin e-mail și vom rambursa orice sume deja plătite în termen de 14 zile de la data la care comanda dumneavoastră este anulată.
 6. Plata mărfurilor trebuie efectuată în același timp cu plasarea Comenzii, cu excepția cazului în care alegeți altfel (plată în magazin, ramburs) și, în orice caz, trebuie să primim plata integrala înainte de expedierea sau eliberarea Bunurilor. Dacă nu vă anunțăm altfel, putem accepta plata prin următoarele metode dacă aveți sediul în România:
  • Card de credit sau de debit: în magazin, online pe site-ul nostru prin Netopia Payments;
  • Numerar: Acceptăm plata în numerar numai în magazinele noastre;
  • Transfer bancar: Vă vom informa cu privire la detaliile contului nostru înainte de a accepta Comanda;
  • Schimb parțial: Dacă achiziționarea Bunurilor implică vânzarea unui ceas pe care îl dețineți, putem accepta ceasul dvs. actual ca plată parțială pentru Bunuri. Veți fi informat cu privire la indemnizația de schimb de părți pe care o atribuim ceasului dumneavoastră înainte de confirmarea Comenzii. Vă rugăm să verificați termenii și condițiile Sell Your Watch pentru mai multe informații despre această procedură.
  • Dacă aveți sediul în afara României, trebuie să plătiți pentru Bunuri printr-un transfer bancar internațional.
 7. Pagina Rezumatul comenzii a site-ului nostru web vă va oferi o detaliere a prețului Bunurilor, insa nu include taxele noastre de livrare, care, dupa caz, vor fi achitate direct catre curier. 
 8. Dacă suntem de acord că puteți plăti un depozit inițial și dacă după achitarea depozitului inițial pentru Bunuri nu primim plata integrală a soldului în termenul stabilit de la primirea plății initiale de la dvs., atunci ne rezervăm dreptul pentru a vă anula Comanda și a republica Bunurile pentru vânzare pe website-ul nostru. Vă vom notifica prin e-mail cu cel puțin 3 zile de notificare înainte de a face acest lucru și vă vom rambursa depozitul în termen de 14 zile de la data anulării Comenzii (cu excepția cazului în care suspectăm în mod rezonabil o plată frauduloasă cu cardul, vezi clauza 17).
 9. LIVRARE
 10. Toate Comenzile plasate și confirmate înainte de ora 12:00 de luni până vineri vor fi expediate în aceeași zi, dacă este posibil. Livrarea durează în mod normal 1-3 zile lucrătoare dacă aveți sediul în Uniunea Europeană și aproximativ 7-10 zile lucrătoare dacă aveți sediul în afara Uniunii Europene. Toate datele indicate de noi pentru expedierea și livrarea Bunurilor în afara României, deși date cu bună-credință, sunt doar estimative. Ocazional, livrarea poate fi afectată de un eveniment în afara controlului nostru și poate dura mai mult decât timpul estimate initial.
 11. Livrările pe teritoriul României se fac folosind serviciile FAN Courier sau DHL Exress. Livrările în afara României se fac folosind DHL Express. Nu vom fi răspunzători pentru nicio întârziere în livrarea Bunurilor cauzată de un Eveniment în afara controlului nostru sau de lipsa dvs. de a ne furniza instrucțiunile de livrare adecvate.
 12. Semnătura unui adult (cu vârsta de 18 ani sau peste) este necesară pentru a primi Bunurile la adresa de livrare (fie că sunteți dumneavoastră sau un membru al gospodăriei dumneavoastră). Dacă nimeni nu este disponibil atunci când transportatorul încearcă livrarea, transportatorul poate lăsa un card de apel pentru ca dvs. să rearanjați livrarea la un moment mai convenabil. Alternativ, poate fi necesar să ridicați Bunurile de la biroul local de livrare, cu condiția să prezentați o dovadă adecvată a identității. Orice colet care a fost deteriorat sau manipulat nu trebuie să fie semnat și livrarea ar trebui refuzată.
 13. Vom livra Bunurile la adresa de livrare indicată în Comanda dumneavoastră. Dacă plătiți cu card de debit sau de credit, Bunurile trebuie expediate la adresa de facturare a deținătorului cardului, deși vom depune toate eforturile rezonabile pentru a trimite Bunurile la o adresă de serviciu acolo unde este solicitată, cu condiția să respectați instrucțiunile rezonabile ale departamentului nostru de expediere.
 14. Bunurile pot fi ridicate din magazinele noastre în orice moment în timpul programului de lucru, dar numai dacă plata integrală a fost confirmată în prealabil de echipa noastră.
 15. Livrarea Bunurilor va fi finalizată atunci când livrăm Bunurile la adresa specificată în Comanda dumneavoastră sau când Bunurile sunt colectate din magazinele noastre (de către dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră).
 16. Dacă aranjați ca un alt curier să ridice Bunurile, livrarea va fi finalizată atunci când Bunurile sunt colectate de la locația noastră. Aceasta înseamnă că nu vom fi responsabili dacă Bunurile sunt pierdute sau deteriorate în timpul tranzitului.
 17. Bunurile vor fi responsabilitatea dumneavoastră incepand cu finalizarea livrării.
 18. Dumneavoastra, ca si comparator, dețineți Bunurile din momentul in care am primit plata integrală.
 19. VAMA/TAXE VAMALE

Dacă vă aflați în afara Uniunii Europene, este posibil să fiți nevoit să plătiți și taxe de import sau alte taxe aplicate de autoritățile vamale sau de alte autorități din țara de primire. Trebuie să respectați toate legile și reglementările din țara în care primiți Bunurile. Orice taxe suplimentare pentru vămuire trebuie suportate de dvs.; nu avem control asupra acestor taxe și nu putem prezice care va fi valoarea lor. Dacă nu sunteți sigur dacă aceste taxe se vor aplica Comenzii dvs., trebuie să contactați biroul fiscal local pentru mai multe informații.

 1. GARANȚIA DE PRODUCĂTOR

Unele dintre Bunurile pe care le vindem pot veni cu garanția producătorului. Pentru mai multe detalii despre termenii și condițiile aplicabile, vă rugăm să consultați Documentele furnizate împreună cu Bunurile sau pe site-ul web al producătorului.
În calitate de consumator, garanția unui producător se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în legătură cu bunurile care sunt defecte sau nu sunt conforme cu descrierea.

 1. GARANȚIA INFO@ERAVAULT.COM JEWELRY
 2. Oferim o garanție limitată pentru Bunurile noastre second-hand, pentru o perioadă de 12 luni de la data livrării, în conformitate cu termenii și condițiile noastre de garanție. Vă rugăm să cititi si sa analizati cu atentie acești termeni sau sa cereți informații suplimentare unui membru al echipei noastre. Garanția noastră nu se aplică Bunurilor care sunt acoperite de garanția producătorului.
 3. În calitate de consumator, garanția pe care o oferim se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în legătură cu Bunurile care sunt defecte sau nu sunt conforme cu descrierea.
 4. Garanția acoperă posibilele defecțiuni mecanice care pot apărea în perioada specificată. Garanția INFO@ERAVAULT.COM Jewelry nu acoperă mentenanta periodica/service-ul Bunurilor.
 5. REZISTENTA LA APA
 6. Dacă Comanda dvs. include un ceas de mână („Ceas”), ar trebui să știți că ceasurile nu sunt de fapt complet rezistente la apă. De exemplu, ceasurile promovate ca fiind rezistente la apă până la 30 de metri (100 picioare/3 ATM) pot rezista doar la stropire.
 7. Prin prezentul document luati la cunostinta și acceptați faptul că noi nu vom înlocui sigiliile, garniturile și/sau alte piese, iar ceasul trebuie verificat pentru rezistența la apă înainte de utilizare.
 8. Rezistența la apă este descrisă fie în metri, fie în bari (1 bar = 10 m = aprox. 33 ft). Este important de menționat că indicarea gradului de rezistență la apă în metri este o normă tehnică care nu corespunde unei adâncimi exacte. „Rezistent la apă până la 10 m” nu înseamnă că ceasul poate fi purtat la această adâncime, mai degrabă indică faptul că ceasul va rezista la o presiune echivalentă cu o imersiune statică de până la 10 m adâncime. Mișcările purtătorului (scufundări, sărituri, înot etc.) precum și forța apei (jeturi de duș, curenți de râu, cascade, etc) pot crește considerabil presiunea.
 9. Acolo unde ceasul dumneavoastră este certificat ca rezistent la apă, rezistența la apă este asigurată de o serie de sigilii. Înainte de orice contact cu apa, este esențial să vă asigurați că coroana și butoanele push ale ceasului dvs. sunt inchise sau înșurubate, în funcție de model. Când ceasul este sub apă, nu activați butoanele cronografului, repetitorul minutelor sau al doilea fus orar. După înot, asigurați-vă că vă clătiți ceasul cu apă dulce, astfel încât să neutralizați efectele potențial corozive ale apei de mare sau ale clorului. Sigiliile rezistente la apă ale ceasului dumneavoastră certificat “Water Resistant” suferă o deteriorare naturală odata cu trecerea timpului. Prin urmare, este recomandat să efectuați o verificare regulată a rezistenței la apă o dată pe an dacă ceasul dumneavoastră este purtat în timpul activităților sportive sau intră frecvent în contact cu apa, sau o dată la doi ani când este purtat în condiții normale. Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa. În cazul în care apare apă sau condens sub sticlă, duceți ceasul cât mai repede posibil la un service autorizat pentru a fi curatat si a preveni deteriorarea ulterioară.
 10. DIMENSIUNEA BRATARILOR

Având în vedere natura Bunurilor noastre (second-hand), dimensiunile brățărilor pot varia, deoarece acestea nu ne sunt întotdeauna furnizate cu un numar complet de zale. O dimensiune de brățară vă va fi solicitată înainte ca comanda dumneavoastră să fie expediată și ne vom strădui să ajustam ceasul la dimensiunea solicitată. În cazul în care un ceas este anunțat ca având sigilii intacte, brățara nu va fi ajustată.

 1. DATA DOCUMENTELOR
 2. Dacă Bunurile sunt vândute cu Documentele originale, vechimea Bunurilor este calculată de la data indicată pe Documente, mai precis momentul în care Documentele sunt ștampilate oficial de către distribuitorul autorizat („Vârsta”). Luati la cunostinta faptul că data fabricării produsului poate fi mult mai devreme decât data specificata pe documente.
 3. Dacă bunurile sunt vândute fără documentele originale, poate fi dificil pentru noi să calculăm vechimea bunurilor, în special pentru bunurile vintage/de epocă. În timp ce vechimea bunurilor a fost dată cu bună-credință (calculată prin referire la numărul de serie, dacă este posibil, informații despre proprietar sau alți indicatori), recunoașteți că anul enuntat pe Site pentru acest tip de Bunuri este doar o estimare.
 4. În cazul în care bunurile sunt vândute fără documente de la producător, putem doar estima, dar nu putem garanta acuratețea vechimii mărfurilor.
 5. POLITICA DE RETURNARE
 6. Achizițiile efectuate în magazinele noastre fizice pot fi schimbate dar nu rambursate atunci când sunt returnate în termen de 5 zile de la cumpărare și numai în stare nefolosită, cu toate documentele, bonul, cutia sau husă, accesoriile dacă este cazul. Produsul returnat poate fi schimbat cu un produs de aceeasi valoare sau mai mare. Dacă valoarea este mai mare, trebuie să plătiți diferența.
 7. Achizițiile efectuate online pot fi schimbate sau rambursate numai în termen de 14 zile de la cumpărare dacă sunt într-o stare neutilizată. Bunurile achiziționate online vor veni cu un sigiliu INFO@ERAVAULT.COM Jewelry, care permite testarea și examinarea Bunurilor pentru orice defecțiuni. Retururile nu vor fi acceptate dacă acest sigiliu a fost deteriorat sau îndepărtat, așa că vă rugăm să examinați cu atenție Bunurile pentru a vă asigura că sunteți complet mulțumit de produs înainte de a-l îndepărta.
 8. În cazul în care Bunurile sunt returnate, ambalajul și asigurarea vor fi responsabilitatea clientului. INFO@ERAVAULT.COM neagă orice responsabilitate pentru returnarea în siguranță a Bunurilor în acest caz. Veți trimite Bunurile înapoi sau ni le veți preda în cel mult 14 zile de la ziua în care ați solicitat anularea Comenzii dumneavoastră.
 9. Returul poștal, ambalarea și asigurarea vor fi responsabilitatea dvs. și trebuie să urmați instrucțiunile noastre rezonabile. Vă recomandăm să utilizați un sistem de livrare express, cu posibilitate de urmarire a expeditiei și să păstrați chitanta doveditoare a expedierii. Trebuie să asigurați Bunurile la valoarea lor totală. Trebuie să vă asigurați că ambalați Bunurile în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
 10. Trebuie să returnați orice Bunuri care sunt defecte (inclusiv documente, link-uri, manual de utilizare, documente de service și cutie, dacă este cazul) cu promptitudine și în termen de 14 zile de la informarea noastră cu privire la Bunul defect.
 11. Dacă trimiteți ceasul pentru orice problemă acoperită de garanția noastră în perioada de 12 luni, taxa de transport va fi pe cheltuiala dvs., cu excepția cazului în care puteți aduce ceasul personal la locația noastră. Transportul trebuie să fie asigurat și efectuat printr-o companie de livrare expres care oferă și serviciul de urmărire. Vă vom returna ceasul după finalizarea lucrărilor de către echipa noastră, transportul de retur va fi acoperit de INFO@ERAVAULT.COM.
 12. Dacă vă aflați în afara Uniunii Europene, este posibil, de asemenea, să plătiți taxe de import/export sau alte taxe aplicate de autoritățile vamale sau de alte autorități pentru lucrările efectuate la ceasul dvs., în special dacă nu completați corect declarațiile (dacă se află în afara UE, ar trebui să marcați ceasul ca „retur pentru reparație”). Trebuie să respectați toate legile și reglementările din țara dvs. Orice taxe suplimentare pentru vămuire trebuie suportate de dvs.; nu avem control asupra acestor taxe și nu putem prezice care ar putea fi costul. Dacă nu sunteți sigur dacă aceste taxe s-ar putea aplica pentru comanda dvs., trebuie să contactați biroul local de taxe sau vamal pentru mai multe informații.
 13. BUNURI DEFECTE
 14. Datoria noastră este să vă furnizăm produse care sunt în conformitate cu contractul.
 15. Trebuie să inspectați cu atenție Bunurile înainte de achizitie sau de îndată ce primiți coletul cu produsul și trebuie să ne informați prompt dacă Bunurile sunt defecte sau nu sunt așa cum au fost descrise anterior („Defecte”).
 16. Trebuie să aveți grijă de Bunuri și trebuie să returnați orice Bunuri care sunt defecte (inclusiv documente, zale, manual de utilizare, documente de service și cutie, după caz) cu promptitudine și în termen de 14 zile de la informarea noastră cu privire la Bunul defect.
 17. În urma unei inspecții de către echipa noastră și a confirmării că Bunurile au fost defecte la livrare și cu condiția să nu fi fost informat despre defecțiunea relevantă inainte de momentul livrării, veți avea dreptul să returnați sau să schimbați Bunurile în termen de 14 zile de la momentul livrarii, sau ne puteți cere să reparăm Bunurile, deși nu avem nicio obligație de a repara Bunurile atunci când acest lucru este imposibil sau ne impune costuri nerezonabile, ținând cont, printre altele, de valoarea pe care Bunurile ar avea-o daca s-ar conforma contractului de vânzare și de semnificația si gravitatea neconformității, caz în care solutia dumneavoastră se va limita fie la rambursare, fie la înlocuire, în condițiile prevăzute în prezentul contract.
 18. Toate rambursările plătibile în temeiul acestei clauze vor fi plătite în 14 zile de la returnarea Bunurilor (inclusiv documentatie, documentele de service, manuale de utilizare, zale, cutie sau accesorii, după caz), după alegerea dvs. de a primi o rambursare.
 19. Prin prezentul contract luati la cunostinta că Documentele (acolo unde sunt furnizate) cresc substanțial valoarea Bunurilor și că absența sau deteriorarea acestora va afecta valoarea Bunurilor. Dacă returnați Bunurile cu documente lipsă sau deteriorate, vom face o deducere rezonabilă a sumei rambursate pe baza valorii documentației.
 20. Ne rezervăm dreptul de a deduce din valorea de rambursat orice sume conform clauzei în cazul în care documentele lipsesc sau sunt deteriorate.
 21. In caz de retur, ambalarea, asigurarea coletului si plata transportului vor fi responsabilitatea dvs. și trebuie să urmați instrucțiunile noastre rezonabile. Vă recomandăm să utilizați o companie de transport care oferta posibilitatea de urmărire a coletului și să păstrați chitanta expeditiei. Trebuie să asigurați Bunurile la valoarea lor totală. Trebuie să vă asigurați că ambalați Bunurile în mod corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
 22. Pentru a discuta o problemă legata de Comanda dvs., vă rugăm să contactați consilierul de vânzări care s-a ocupat de Comanda dvs. prin telefon (+40 757 500 700) sau prin e-mail (info@eravault.com).
 23. DREPTUL DUMNEAVOASTRA DE ANULARE
 24. Sub rezerva clauzei 12(b), aveți dreptul legal de a vă anula Comanda în perioada prevăzută în clauza 12(c) și de a primi o rambursare completă, dar numai dacă Bunurile au fost achiziționate online. Anularea trebuie făcută în termen de 14 zile de la plasarea Comenzii.
 25. Dreptul de anulare nu se aplică Bunurilor achiziționate din oricare dintre magazinele noastre fizice și/sau dacă Bunurile au fost ajustate pentru a corespunde specificațiilor dumneavoastră sau personalizate.
 26. Achizițiile efectuate în magazin pot fi schimbate cu un produs nou („Comanda schimbată”), dar nu pot fi rambursate atunci când sunt returnate în termen de 5 zile de la cumpărare, în stare nefolosită. Dacă prețul de vânzare al comenzii schimbate îl depășește pe cel al comenzii dvs. initiale, veți fi obligat să achitati diferenta.
 27. Vă puteți anula Comanda pentru Bunuri fără a furniza niciun motiv. Perioada de anulare va expira după 14 zile din ziua de la livrarea Bunurilor către dumneavoastră sau către destinatarul desemnat de dumneavoastră. Dacă Comanda dumneavoastră constă din mai multe Bunuri, această perioadă se va încheia a doua zi după livrarea ultimului produs din comanda.
 28. Pentru a vă exercita dreptul de anulare a comenzii trebuie să ne informați in prealabil. Vă rugăm fie să trimiteți un e-mail consilierului de vânzări care s-a ocupat de Comanda dumneavoastră (info@eravault.com.), fie ne puteți suna sau trimite mesaje pe WhatsApp la +40 757 500 700.
 29. Putem face o deducere din rambursarea pentru pierderea de valoare a oricăror Bunuri ca urmare a oricărei manipulări inutile de către dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă rezonabilă de Bunuri și trebuie să returnați Bunurile (inclusiv documente, zale, manual de utilizare, documente de service și cutie, după caz). Bunurile trebuie să fie în starea lor inițială, fara a fi folosite.
 30. DREPTUL NOSTRU DE ANULARE
 31. Este posibil să fim nevoiți să anulăm o Comandă înainte ca Bunurile să fie livrate, de exemplu, din cauza unui Eveniment în afara controlului nostru sau a indisponibilității stocului. Vă vom contacta cât mai curând posibil dacă se întâmplă acest lucru.
 32. Dacă trebuie să anulăm o Comandă și ați efectuat orice plată în avans pentru Bunuri care nu v-au fost livrate, vă vom rambursa aceste sume în termen de 14 Zile Lucrătoare.
 33. EVENIMENTE ÎN AFARA CONTROLULUI NOSTRU
 34. Nu vom fi responsabili pentru neexecutarea sau întârzierea în îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni, care este cauzată de Evenimente în afara controlului nostru. Acest lucru nu vă afectează drepturile legale.
 35. Un eveniment în afara controlului nostru înseamnă orice act sau eveniment dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv prăbușire de clădiri, incendiu, inundații, vreme severă, explozie, accident, război, act de terorism, dispută industrială (fără implicarea angajaților noștri), acte a guvernului local sau central sau a altor autorități competente, întreruperea sau eșecul serviciilor de utilități, întreruperea sau defecțiunea site-ului nostru web sau a sistemului nostru informatic cauzată de terți sau întârzieri sau neperformanțe cauzate de terți, inclusiv producători, furnizori bancari, companii de curierat, etc.
 36. PLĂȚI FRAUDULOASE

Dacă suspectăm în mod rezonabil o plată frauduloasă prin card de debit sau de credit, atunci nu vom expedia niciun Bun și nu vom efectua nicio rambursare până când nu vom fi autorizați de către banca dumneavoastră.

 1. CONFIDENTIALITATE

Folosim informațiile dumneavoastră personale numai în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Vă rugăm să faceți timp pentru a citi și înțelege Politica noastră de confidențialitate, deoarece include termeni importanți care vi se aplică.

 1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACESTI TERMENI
 2. Avem dreptul să revizuim și să modificăm acești Termeni și condiții din când în când.
 3. Veți fi supus termenilor și politicilor în vigoare la momentul în care plasați comanda catre noi, cu excepția cazului în care orice modificare a acelor termeni sau politici este necesară prin lege sau autoritatea guvernamentală (caz în care se va aplica si comenzilor anterioare plasate de dvs.), sau dacă vă informăm cu privire la modificarea acelor termeni sau politici înainte ca Comanda dvs. să fie acceptată de noi (caz în care avem dreptul să presupunem că ați acceptat modificarea termenilor și conditiilor).
 4. DETALII COMPANIE

INFO@ERAVAULT.COM Jewelry este o denumire comercială a companiei TIME VAULT SRL, al cărei sediu social este în 218 Calea Floreasca, Bucuresti, inregistrata in Romania sub numarul de inregistrare J40/21793/2021. Adresa noastra principala de tranzactionare este Piata Romana 5, Bucuresti. Numărul nostru de TVA este 45348880.

 1. CONTACTEAZA-NE

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre acești Termeni de utilizare a site-ului web, sau chestiuni în general, vă rugăm să ne contactați la adresa furnizată aici: info@eravault.com..

Garantia produselor

Ceasurile comercializate de TIME VAULT SRL prin intermediul website-ului https://eravault.com, precum și în locațiile sale fizice, vin însoțite de certificate de garanție. În cazul ceasurilor care dețin documentele originale, precum și garanția în termen de la producător, nu se mai acordă garanția INFO@ERAVAULT.COM Jewelry. Pentru ceasurile care nu au documentele originale ori garanția oferită de brand a expirat, se va acorda o garanție pe o perioadă de 12 luni din partea INFO@ERAVAULT.COM Jewelry. Garanția este valabilă numai însoțită de factură de achiziție (și/sau bon fiscal) și certificatul de conformitate INFO@ERAVAULT.COM Jewelry, semnat și ștampilat.  

Garanția nu se acordă în cazul produselor care prezintă intervenții neautorizate asupra stării lor originale sau în cazul produselor care nu au fost îngrijite corespunzător, conform indicațiilor consilierilor noștri. Garanția acoperă posibile defecțiuni mecanice ale Bunurilor care nu au fost cauzate de factori externi sau de o utilizare neglijență (lovituri, accidente, ceasul a fost scăpat, infiltrații de apă, urme normale de uzură, pierdere, furt etc). De asemenea, garanția nu acoperă revizia periodică (mentenanță, service) a Bunurilor. Garanția nu mai este valabilă dacă ceasul a suferit intervenții care fac imposibilă identificarea corectă a obiectului sau a numărului de serie.

Modalitati de plata 

Plata produselor achizitionate se poate efectua prin urmatoarele modalitati:

 • Plata prin transfer bancar - se aplica tuturor produselor achizitionate online pe website-ul https://eravault.ro.com. Contravaloarea produselor achizitionate se va transfera in contul companiei, livrarea produselor urmand a fi efectuata doar dupa ce plata va fi incasata integral in contul societatii. 
 • Plata cu card de debit/credit – Produsele achizitionate prin comanda pe site-ul https://eravault.ro, pot fi achitate online cu cardul de debit/credit, in limita a maxim 100000 lei.
 • Plata prin numerar in sistem ramburs - este aplicabila numai produselor achizitionate online cu o valoare maxima de 5000 lei. Contravaloarea obiectului/obiectelor achizitionate se va achita catre reprezentantul firmei de curierat in momentul livrarii comenzii. In colet va fi inclusa factura proforma emisa de magazinul nostru. 
 • Plata prin numerar - aplicabila produselor achizitionate personal in magazinele noastre din Bucuresti. Se va emite bon fiscal si, la cererea clientului, factura.
 • Plata cu cardul bancar - aplicabila produselor achizitionate personal in magazinele noastre din Bucuresti, prin intermediul terminalului POS. Se va emite bon fiscal si, la cererea clientului, factura.